YÖNETMELİĞE GÖRE MÜDÜR OLAMAYACAK BİR ÖĞRETMEN, HANGİ MEVZUATA GÖRE DERS SAATLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİR?

Ana Sayfa » Basın Açıklamaları » YÖNETMELİĞE GÖRE MÜDÜR OLAMAYACAK BİR ÖĞRETMEN, HANGİ MEVZUATA GÖRE DERS SAATLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİR?

 

CHP Çanakkale Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bülent ÖZ, Çanakkale Atatürk Ortaokulu’ndaki ders zaman çizelgesinin, yönetmeliğe göre okulda müdürlük yapma yetkisi olmayan, sadece idari konulara yardımcı olması için görevlendirilen bir öğretmen tarafından, Personel, veli ve öğrencilerin tamamının talebiymiş gibi değişiklik yapması ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne onaylatmasından sonrasındaki süreçte, velilerin ve sendikaların itirazlarının medyada yer alması üzerine, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ tarafından yazılı cevaplandırılması için soru önergesi verdi.

 

CHP’li Bülent ÖZ, verdiği soru önergesinin açıklamasında şunları ifade etti:

 

“Çanakkale Merkez Atatürk Ortaokul Müdürü Kemal Kocaoğlu’nun, özel olarak ders zaman çizelgesini değiştirdiği ve bu sebeple veliler, çocuklarının 5 saat ders görmeleri gerekçesiyle şikâyetçi oldukları,  Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Lapseki ilçesi Adatepe Ortaokulu müdürü iken müdür olma yeterliliği olmadığı için kendi isteği ile istifa eden Kemal Kocaoğlu, 22 Nisan 2017 Tarihli ve 30046 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nin  “Yöneticilik görevinden ayrılma” başlıklı 26’ncı maddesi ikinci fıkrası hükümleri açık olmasına rağmen, görevlendirilme yeterliliğine sahip olmadığı halde, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez Atatürk Ortaokulu Müdürlüğüne görevlendirildiği, Okulların zaman çizelgeleri okulun bulunduğu çevre dikkate alınarak sene başında Valilik Onayı ile alınmışken Okul Müdürü olan Kemal Kocaoğlu, okulun öğretmen öğrenci ve velinin görüşünü almadan 3 – 5 öğrencinin isteği ile üst makamları da çoğunluğun isteğiymiş gibi gösterip zaman çizelgesi değişikliğinin onayı almıştır” ifadeleri yerel basında çıkan haberlerde yerini almıştır.

22 Nisan 2017 Tarihli ve 30046 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nin Yöneticilik görevinden ayrılma başlıklı 26’ncı maddesi ikinci fıkrasında ‘Dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine yöneticilik görevinden ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren değerlendirme başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz” denilmektedir.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bülent ÖZ, açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’a şu soruları yöneltti:

  • Kemal Kocaoğlu’nun Merkez Atatürk Ortaokulu’ndaki görevi ve unvanı nedir? Okulda müdür olarak görev yaptığı iddiaları doğru mudur?
  • Hangi Kanun ve Yönetmeliğe göre Merkez Atatürk Ortaokulu’nda müdür yapılmıştır?
  • Hangi mevzuat çerçevesinde öğretmenlerin ve öğrencilerin ders saatlerine müdahale etmektedir?
  • Çanakkale Merkez Atatürk Ortaokuluna ne zaman kadrolu bir Okul Müdürü atanacaktır?

FACEBOOK'TA BÜLENT ÖZ