BÜLENT ÖZ

Çan Belediye Başkanı 25 ve 26. Dönem Çanakkale Milletvekili T.B.M.M. Divan Katibi

KÜTÜPHANEME DOKUNMA!

Ana Sayfa » Güncel Haberler » KÜTÜPHANEME DOKUNMA!
Mezunu olmaktan onur duyduğum Kabataş Erkek Lisesi Derneği’nin kamuoyuna duyurusudur: #kütüphanemedokunma 
Ülkemizin geleneklere sahip en değerli okullarına yönelik itibar suikastlarından birisini bugün Kabataş Erkek Liseliler Derneği ve camiamız adına yaşamaktayız. Dört gün önce Galatasaray
Lisesiyle başlayan ve 100 yıllık eğitim kurumlarını hedef alan sistematik saldırının farkında olduğumuzu belirtmek isteriz. Mevcudiyeti ayrıştırmak, ötekileştirmek, kamplaştırmak ve kendi kirli
dünyasındaki argümanlara camialarımızı alet etmek isteyen kifayetsiz muhterislerin; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerleri olan bu camiaları hedef alan beyhude girişimlerini değerlerimize ve
geleneğimize olan bağlılığı bildirmek için bir fırsat olarak görüyoruz.
Kabataş Erkek Lisesi 112 yıllık bir değerler manzumesidir. Kabataşlılık, yurdumuzun dört bir yanından on binlerce insanımızın her görüşten bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif katkılarıyla inşa
edilmiş bir aydınlanma birikimini temsil eder. Merhum Adnan Kahveci’nin deyimle Kabataş Erkek Lisesi; Karanlığı Ezenlerin Lisesidir. 112 yıllık geleneğimiz; her zaman günlük siyaset
simsarlarının, bundan nemalanmak isteyen fırsatçıların hedefinde olmuş fakat içlerinden başarılı olmuş örnek günümüze ulaşmamıştır.
1981 mezunumuz Derman İskender Över, nam-ı diğer “küçük İskender” ise 55 yıllık kısa ömrüne 70’e yakın kitap sığdırmış; edebiyat dünyamıza katkıları tartışmaya bile gerek olmayan
mezunlarımız Behçet Necatigil’36, Özdemir Asaf’42, Demir Özlü’54, Hilmi Yavuz’54, Cezmi Ersöz’77; öğretmenlerimiz Ömer Seyfettin, Faruk Nafiz Çamlıbel, Reşat Nuri Güntekin, Memduh Şevket
Esendal, Ali Canip Yöntem, Zeki Ömer Defne ve Oktay Tuncer gibi nice değerimizden bir tanesidir. Mutlulukla ifade ederiz ki; almış olduğumuz eğitim kazanımlarından biri de insanları cinsel
kimlikleri üzerinden değerlendirmemektir.
Bahsi geçen haberdeki gibi okul yönetimimizle aramızda bu konuda en ufak bir yazışma veya karşılıklı bir polemik yaşanmadığı gibi; Edebiyat Zümre başkanımız ile önümüzdeki yıl yapılacak
edebiyat günlerinde Kabataşlı Edebiyatçılarımıza daha özellikli bir gündem yaratılması konusunda fikir birliğine vardığımız ve yapacakları her kültürel çalışmada desteğimizi teyit ettiğimiz son
derece yapıcı bir konuşma gerçekleşmiştir.
Kabataş Erkek Lisesi camiasına söz konusu haberde millilik ve yerlilik kavramları üzerinden ders vermek isteyenler bilmelidir ki; bu konunun tarihi okulumuzda yazılmıştır. Balkan Savaşı ve
Çanakkale Cephesinde vatan uğruna beyazını siyahla örten bu kurum, kitaplardan okuyarak değil bizzat kuruluşunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le birlikte yürek yüreğe bir ülkü birliği içinde bu
Cumhuriyeti kurmuş; Cumhuriyetin emanet edildiği fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür gençliğin ta kendisidir. 81 ilin her ocağında yaşayan her görüşten Kabataş Erkek Liseli Cumhuriyetimizin
teminatı ve neferidir.
Şimdi tek bir soru soruyoruz:
Bu karalama kampanyasında; olmayan ithamların farklı görseller yoluyla türetilmesinin, kavramlar arasında illiyet bağı olmaksızın yaratılmaya çalışılan kargaşanın, haberin okul idaremiz ile
derneğimiz arasında bir uyuşmazlık varmışçasına servis edilmesinin Cahit Kocaömer Kitaplığı’nın özel bir mimarlık ofisine kiralanmasına karşı başlattığımız kamuoyu hareketi ile aynı döneme
gelmesinin tesadüf müdür?
Tabii ki HAYIR. Bu sürecin tüm aktörlerini ve arka plandaki ilişkilerini tüm detayı ile gayet net bir biçimde bilmekteyiz. Çekilmek istendiğimiz bataklığın farkındayız, İtidalliyiz ve bu günlük
siyasetin basit oyuna gelmeyeceğiz. Ancak kurumumuz ve mezunlarımız; dernek Yönetim Kurulumuza ve Yönetim Kurulu Başkanımız Hasan Anıl Cansızoğlu’nun şahsının hedef gösterildiği bu
iğrenç kampanyaya karşı daha da bütünleşmiş bir şekilde kenetlenerek hiç şüphesiz her birinden ayrı ayrı hesap soracağız.
Son Söz:
Bizler tarihin ve geleneğimizin bize yüklediği sorumluğun farkında; karanlığa karşı fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür yürüyüşümüze bilime, kültüre, sanata, değerlerimize ve birbirimize sahip
çıkarak devam edeceğiz.
Karanlığı Ezenlerin Selamıyla;
Kabataş Erkek Liseliler Derneği Yönetim Kurulu

" Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. "