BÜLENT ÖZ

Çan Belediye Başkanı 25 ve 26. Dönem Çanakkale Milletvekili T.B.M.M. Divan Katibi

2020 TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

Ana Sayfa » Güncel Haberler » 2020 TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

2019 yılı denetim raporunun meclise sunulması ile başlayan 2020 Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı ilçemize hayırlı olsun.
2020 Temmuz Ayı Meclis Gündeminde Yer Alan;
-2019 mali yılı faaliyet raporunun görüşülerek karara bağlanması,
-2019 mali yılı kesin hesap raporunun görüşülerek karara bağlanması,
-Belediye encümeninde görev yapmak üzere 2 üyenin seçilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
-Plan ve bütçe komisyonunun görev yapmak üzere 5 üyenin seçilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
-İmar komisyonunda görev yapmak üzere 5 üyenin seçilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
-8.4.2020 tarih ve 31093 sayılı resmi gazetede yayımlanan belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair
yönetmeliğe istinaden belediyemiz memur ve işçi kadrolarına ilave yeni kadro ihdası yapılması teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
-İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt kapsamında inşaat faaliyetlerinin kısıtlanması konusunun görüşülerek karara bağlanması,
-2020 mali yılı hizmet karşılığı alınacak gelir ücret tarifesinde değişiklik yapılması teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
-Başkan ve üyelerce teklif olunacak konuların görüşülerek karara bağlanması, konularını içeren toplantımız son bulmuştur.

" Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. "